สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สิงห์บุรี Ø
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 169932 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 170724

ตำแหน่งงานว่างลูกค้าสัมพันธ์ & จัดการสินค้า

ตำแหน่งงานว่างลูกค้าสัมพันธ์ & จัดการสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. สิงห์บุรี
ติดต่อประสานงานลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ และจัดทำใบเสนอราคา
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112740

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158834

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 9000-20000

งานประจำ : 9000-20000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
ความสามารถเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
-ประกอบตู้คอนโทรล เดินสายไฟโรงงาน
-เชื่อมโลหะ
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 170434

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ (จ.กระบี่)

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ (จ.กระบี่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนนและงานในโครงการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112731

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน Cafe' Amazon

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำร้าน Cafe' Amazon

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับออเดอร์กาแฟจากลูกค้า, แคชเชียร์ 2. ชงกาแฟตามออเดอร์ 3. บริหารยอดขายให้ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 4. ดูแลพื้นที่ร้านให้เรียบร้อยและสะอาด 5. งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112732

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1) รับ-ส่งเอกสาร

2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป

4) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5)งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112734

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1. จัดทำใบขอซื้อ
2. จัดทำใบสั่งซื้อ
3. ติดต่อ-สอบถามราคาผู้ขาย พร้อมทั้งจัดทำใบเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติการสั่งซื้อ
4. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อประจำเดือน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112736

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
เชื่อมงานโครงสร้าง ประกอบชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112737

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน ควบคุมงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง งานถนน สะพาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3ปี**
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112738

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112739

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112742

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112743

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างเครื่องยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-20000

งานประจำ : 10000-20000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล ช่วงล่างเครื่องจักร ของทางบริษัท
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112744

ตำแหน่งงานว่างช่างไฮดรอลิคส์

ตำแหน่งงานว่างช่างไฮดรอลิคส์

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-13,000

งานประจำ : 8,000-13,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112745

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112746

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
สำรวจ เคลียแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน
จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112747

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112748

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

งานราชการ : เงินเดือน 30,000

งานราชการ : 30,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ
งานถนน
งานสะพาน
งานอาคาร


หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการงานถนน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการงานถนน

งานราชการ : เงินเดือน 40,000-80,000

งานราชการ : 40,000-80,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี