สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สิงห์บุรี Ø
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 161902 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 146950

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ดูแล บริหารจัดการ พนักงานขับรถบรรทุก ให้เป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132726

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้าน7-11

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้าน7-11

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132725

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าลาน ปั๊มปตท.ไหสี่หู

ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าลาน ปั๊มปตท.ไหสี่หู

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127800
No: 127800 ตำแหน่งงานว่างWeb Developer สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างWeb Developer

ตำแหน่งงานว่างWeb Developer

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บ.

งานประจำ : 30,000 บ. สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
- Write well designed, commented, testable, efficient code by using best software development practices.
- Create website layouts/user interfaces by using standard HTML/CSS practices.
- Create .Net backend services and integrations with third-party software
- Integrate and streamline data from various back-end services and databases.
- Understand and analyze real life use cases for our software
- Gather and refine specifications and requirements based on technical and business needs
- Crea
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 31/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125711

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปั๊มน้ำมัน
- ดูและความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลต้นไม้ ภายในปั๊ม
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125710

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express)
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น
3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow
4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 20/01/2563
เลขที่ประกาศ : 122362
No: 122362 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด (หัวหิน) สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด (หัวหิน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายและการตลาด (หัวหิน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
1. จัดการวางแผนการตลาด/การขาย/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
2. จัดทำ จัดเก็บเอกสารการตลาด/ขาย
3. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
4. งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/12/2562

เลขที่ประกาศ : 118915

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายไก่5 ดาว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายไก่5 ดาว

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
- จัดเตรียมัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน
- จัดเตรียมสินค้าเพื่อจำหน่าย

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119014

ตำแหน่งงานว่างพนง.บริการอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนง.บริการอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-25,000

งานประจำ : 16,000-25,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1.ออกแบบ เขียนแบบเครื่องจักร อะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 115830
No: 115830 ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์สิงห์บุรี

ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์สิงห์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,500 ขึ้นไป สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Position Description

A program coordinator’s assignment to a group or program will differ depending on their training in following a specific program itinerary, and their qualifications and experience.


We are seeking for an enthusiastic English Speaking program coordinator who is able to deal with a wide variety of tasks. You will be taking care of guests from all over the world upon arrival in Thailand until their departure on our fun program tours. You must be able to work with peopl
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115832
No: 115832 ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ืN/A

ฝึกงาน : ืN/A สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
ดูแลอาสาสมัครชาวต่างชาติ ลักษณะไกด์นำเที่ยว
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115831
No: 115831 ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์หัวหิน สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์หัวหิน

ตำแหน่งงานว่างไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์หัวหิน

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
ดูแลอาสาสมัครชาวต่างชาติ และดูแลศูนย์ที่หัวหิน

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562
เลขที่ประกาศ : 115695
No: 115695 ตำแหน่งงานว่างFinancial Accountant สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างFinancial Accountant

ตำแหน่งงานว่างFinancial Accountant

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
- Forecast monthly, quarterly and annual results
- Prepare monthly financial reports covering balance sheet, profit and loss, internal management
reports and cash flow statements
- Manage the general ledger including overseeing the monthly balance sheet, banking and intercompany reconciliations
- Complete the monthly accruals, journals, fixed assets and depreciation schedules
- Weekly cash flow reporting
- Document all P.O. for clearing and accounting purposes
- Managing foreign currenc
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115829
No: 115829 ตำแหน่งงานว่างTour Guide สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างTour Guide

ตำแหน่งงานว่างTour Guide

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay Co., Ltd is urgently seeking an enthusiastic English Speaking Tour Guide who is able to deal with a wide variety of tasks. You will be taking care of guests from all over the world upon arrival in Thailand until their departure on our fun program tours. You must be able to work with people of a variety of cultures and backgrounds and be a team player!

We require the staff to be based in Singburi.

Our final candidate:

Male/Female 25-35 year
is a Thai national
is able to comm
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 115828
No: 115828 ตำแหน่งงานว่างDuty Manager สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
Greenstay

ตำแหน่งงานว่างDuty Manager

ตำแหน่งงานว่างDuty Manager

งานประจำ : เงินเดือน 15,500 บ.

งานประจำ : 15,500 บ. สิงห์บุรี ท่าช้าง วิหารขาว
1.Direct, oversee, and manage daily operations for our accomodation facilities in Thailand.
2.Maintain regular company’s vehicle check and repair.
3.Maintain quality control of food in our Hua Hin Location.
4.Maintain room standards and site repairs.
5.Uphold and enforce company policies and procedures and implement new processes.
6.Suggest changes to operating standards in order to improve efficiency of work.
7.Set team goals and create plans of action for achieving them.
8.Work with HR
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112739

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112733

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน ประจำเขื่อนผาจุก

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน ประจำเขื่อนผาจุก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
จัดเตรียมเอกสารงวดงาน
ถอดแบบ วัสดุ
เขียนแบบ แก้ไขแบบ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112742

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 112736

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
เชื่อมงานโครงสร้าง ประกอบชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการงานถนน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการงานถนน

งานราชการ : เงินเดือน 40,000-80,000

งานราชการ : 40,000-80,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 24/11/2562

หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี